PN-EN ISO 14820-1:2019-07 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszym dokumencie określono plany pobierania próbek oraz metody reprezentatywnego pobierania próbek nawozów i środków wapnujących w celu otrzymania próbek do analizy fizycznej i chemicznej, z opakowań i pojemników do 1 000 kg włącznie, z produktów płynnych i z nawozów luzem pod warunkiem, że znajdują się w ruchu.
Normę tę stosuje się do pobierania próbek z partii nawozu lub środka wapnującego dostarczonego lub gotowego do dostarczenia stronom trzecim, w całości lub w mniejszych partiach, z których każda może podlegać przepisom prawa lokalnego, krajowego lub regionalnego. Próbki pobiera się zgodnie z niniejszą częścią normy ISO 14820, jeśli tak stanowi prawo.
UWAGA Termin „nawóz” jest stosowany w całym tekście niniejszej części normy ISO 14820 i obejmuje środki wapnujące, o ile nie podano inaczej.
Niniejsza część normy ISO 14820 nie zawiera pełnych, statystycznych planów pobierania próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14820-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek
Data publikacji 17-07-2019
Data wycofania 03-10-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN ISO 14820-1:2019 [IDT], ISO 14820-1:2016 [IDT]
ICS 65.080