PN-EN ISO 14644-16:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 16: Efektywność energetyczna w pomieszczeniach czystych i urządzeniach oddzielających

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wskazówki i zalecenia dotyczące optymalizacji zużycia energii i utrzymania efektywności energetycznej w nowych i istniejących pomieszczeniach czystych, strefach czystych i urządzeniach oddzielających. Zawiera on wytyczne dotyczące projektowania, budowy, uruchomienia i eksploatacji pomieszczeń czystych. Niniejszy dokument obejmuje wszystkie specyficzne dla pomieszczeń czystych funkcje i może być wykorzystywany w różnych obszarach w celu optymalizacji zużycia energii, w obszarze elektronicznym, lotniczym, nuklearnym, farmaceutycznym, szpitalnym, urządzeniach medycznych, przemyśle spożywczym i innych zastosowaniach związanych z czystym powietrzem. Wprowadza także koncepcję analizy porównawczej do oceny działania i porównania sprawności energetycznej pomieszczeń czystych, podczas utrzymywania wymaganych poziomów wydajności zgodnie z ISO 14644[2][3].

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14644-16:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 16: Efektywność energetyczna w pomieszczeniach czystych i urządzeniach oddzielających
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-16:2019 [IDT], ISO 14644-16:2019 [IDT]
ICS 13.040.35