PN-EN ISO 14644-14:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 14: Ocena przydatności urządzeń do użytkowania na podstawie stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu

Zakres

W niniejszej części ISO 14644 określono metodykę oceny przydatności urządzeń (np: maszyn, urządzeń pomiarowych, urządzeń procesowych, komponentów i narzędzi) do użytkowania w pomieszczeniach czystych i związanych z nimi środowiskach kontrolowanych, w odniesieniu do zawartości cząstek zawieszonych w powietrzu, jak to określono w normie ISO 14644-1. Wielkość cząstek w zakresie od 0,1 µm do równej lub większej niż 5 µm (według ISO 14644-1).
UWAGA W przypadku określenia przez agencje regulujące dodatkowych wytycznych lub ograniczeń, może być konieczne odpowiednie dostosowanie metod oceny.
Następujące elementy nie są objęte normą ISO 14644-14:
-- ocena przydatności w odniesieniu do skażenia biologicznego;
-- badanie przydatności odkażających środków i technik;
-- utrzymywanie w czystości sprzętu i materiałów;
-- wymagania dotyczące projektowania urządzeń i dobór materiałów;
-- fizyczne właściwości materiałów (n.p. właściwości elektrostatyczne, termiczne);
-- optymalizacja wydajności urządzeń do konkretnych zastosowań procesowych;
-- wybór i zastosowanie metod statystycznych do badań;
-- protokoły i wymagania dotyczące lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14644-14:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 14: Ocena przydatności urządzeń do użytkowania na podstawie stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu
Data publikacji 13-12-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-14:2016 [IDT], ISO 14644-14:2016 [IDT]
ICS 13.040.35