PN-EN ISO 14509-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki

Zakres

W niniejszej części ISO 14509 określono warunki dla uzyskania powtarzalnych i porównywalnych wyników pomiarów maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku, rozchodzącego się w powietrzu podczas przejścia jednostki rekreacyjnej z napędem mechanicznym o długości kadłuba do 24 m, wytwarzanego przez silniki wbudowane na stałe, napędy z przekładnią Z, skutery wodne (PWC) oraz silniki przyczepne. Określono w niej także, w oparciu o jednostkę znormalizowaną, badania typu napędów z przekładnią Z posiadających integralne układy wydechowe oraz badania typu silników przyczepnych. Określono także procedurę, którą należy stosować, jeżeli oprócz maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego pożądane jest także wyznaczenie poziomu ekspozycji dźwięku.
UWAGA Do pomiaru emisji dźwięku jednostek innych niż opisane powyżej stosuje się ISO 2922.
Za stopień dokładności procedur badań akustycznych określonych w niniejszej części ISO 14509 przyjmuje się stopień techniczny (stopień 2).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do normy zastępowanej zmieniono jedynie Załącznik ZA dotyczący powiązania normy z postanowieniami dyrektywy 2013/53/UE.
Numer normy PN-EN ISO 14509-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 14509-1:2018 [IDT], ISO 14509-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14509-1:2010 - wersja polska
ICS 47.080, 17.140.30