PN-EN ISO 14501:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14501:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Mleko i mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 -- Oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości aflatoksyny M1 w mleku i w mleku w proszku. Podano definicję zawartości aflatoksyny M1, zasadę metody, opis odczynników, aparatury, sposób pobierania próbek, przygotowanie próbek do badań, wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14501:2002 - wersja polska
Tytuł Mleko i mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 -- Oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 14-05-2002
Data wycofania 16-11-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 14501:1998 [IDT], ISO 14501:1998 [IDT]
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14501:2007 - wersja angielska