PN-EN ISO 14414:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Ocena energetyczna układu pompowego

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące przeprowadzania i przedstawiania wyników oceny układów pompowych (dalej przywoływanej jako „ocena”), obejmującej cały układ pompowy od doprowadzeń energii, do pracy wykonanej jako wynik tych doprowadzeń.
Celem oceny energetycznej układu pompowego jest określenie bieżącego zużycia energii przez istniejący układ oraz ustalenie dróg poprawy sprawności układu.
Na wymagania te składają się:
— organizowanie i przeprowadzanie oceny
— analiza danych z oceny, i
— raportowanie i dokumentowanie wyników oceny.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w układach pompowych otwartych i zamkniętych stosowanych zwykle w obiektach przemysłowych, centrach biurowych, obiektach handlowych i komunalnych, gdy jest to wymagane.
W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na ocenie układów pompowych z napędami elektrycznymi, dominującymi w większości obiektów przemysłowych lecz może być stosowana w przypadku innych typów napędów, takich jak turbiny parowe, silniki spalinowe.
W niniejszym dokumencie:
a) nie podano jak projektować układ pompowy,
b) nie podano szczegółowych kwalifikacji i umiejętności wymaganych od osoby stosującej Normę Międzynarodową, chociaż dostarczono zasób wiedzy w Załączniku C,
c) nie poruszono tematu szkoleń lub certyfikacji osób,
d) nie podano jak wdrażać zalecenia wynikające z oceny ale zawarto wymagania dotyczące planu dokonania wdrożenia,
e) nie określono jak mierzyć i uwierzytelniać oszczędności energii wynikające z wdrożenia zaleceń na podstawie oceny,
f) nie określono jak wzorcować sprzęt pomiarowy używany podczas oceny,
g) nie określono jak oszacować koszty wdrożenia lub przeprowadzić analizę finansową zaleceń, które powstały podczas oceny,
h) nie podano konkretnych kroków wymaganych dla bezpiecznej pracy sprzętu w trakcie oceny. Personel zakładu odpowiedzialny za normalną pracę sprzętu odpowiada za zapewnienie jego bezpiecznej pracy podczas fazy zbierania danych do oceny,
i) nie poruszono zagadnień własności intelektualnej, bezpieczeństwa, poufności i zabezpieczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14414:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ocena energetyczna układu pompowego
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN ISO 14414:2019 [IDT], ISO/ASME 14414:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14414:2015-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05 - wersja angielska
ICS 23.080