PN-EN ISO 14253-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją

Zakres

Ustalono reguły orzekania, kiedy właściwości określonego wyrobu lub sprzętu pomiarowego są zgodne lub niezgodne z daną tolerancją (dla wyrobu) lub z błędami granicznymi dopuszczalnymi (dla sprzętu pomiarowego), przy uwzględnieniu niepewności pomiaru. Podano reguły postępowania w przypadkach gdy nie można podjąć jednoznacznej decyzji, (o zgodności lub niezgodności ze specyfikacją), to znaczy gdy wynik pomiaru znajduje się w przedziale niepewności, występującym wokół granic specyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14253-1:2000 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 03-02-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14253-1:1998 [IDT], ISO 14253-1:1998 [IDT]
ICS 17.040.10, 17.040.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja polska