PN-EN ISO 14184-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tekstylia -- Oznaczanie formaldehydu -- Część 2: Formaldehyd uwolniony (metoda absorpcji par)

Zakres

W niniejszej części EN ISO 14184 opisano metodę ilościowego oznaczania formaldehydu uwolnionego z wyrobów włókienniczych w dowolnej postaci w czasie ich przechowywania w warunkach przyśpieszonego uwalniania metodą absorbcji par. Metoda może być stosowana do badania próbek wyrobów włókienniczych w dowolnej formie. Procedura przeznaczona jest do oznaczania formaldehydu mogącego się uwalniać z wyrobów włókienniczych w ilości od 20 mg/kg do 3 500 mg/kg przy oznaczaniu tą metodą. Dolna granica wynosi 20 mg/kg. Poniżej tej granicy wynik podaje się jako "nie wykryto". Metoda oznaczania formaldehydu wolnego i formaldehydu częściowo ekstrahowalnego w wyniku hydrolizy w roztworach wodnych podana jest w EN ISO 14184-1

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14184-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Oznaczanie formaldehydu -- Część 2: Formaldehyd uwolniony (metoda absorpcji par)
Data publikacji 18-10-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 14184-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14184-2:2000 - wersja polska
ICS 59.080.01