PN-EN ISO 14174:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące klasyfikacji topników do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego, dla spawania łączeniowego i nakładkowego za pomocą drutów elektrodowych, drutów elektrodowych proszkowych i taśm elektrodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14174:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14174:2019 [IDT], ISO 14174:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14174:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.20