PN-EN ISO 14090:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Adaptacja do zmian klimatu -- Zasady, wymagania i wytyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady, wymagania i wytyczne dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Obejmuje to integrację adaptacji w organizacji lub między organizacjami, zrozumienie wpływów i niepewności oraz sposobu ich wykorzystania do informowania o decyzjach. Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru, np. na poziomie lokalnym, regionalnym, międzynarodowym, do jednostek biznesowych, konglomeratów, sektorów przemysłowych, jednostek zarządzania zasobami naturalnymi. Niniejszy dokument może wspierać opracowywanie norm dotyczących adaptacji do zmian klimatu specyficznych dla sektora, aspektu lub elementu

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14090:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Adaptacja do zmian klimatu -- Zasady, wymagania i wytyczne
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14090:2019 [IDT], ISO 14090:2019 [IDT]
ICS 13.020.40