PN-EN ISO 14031:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne projektowania i wykorzystania oceny efektów działalności środowiskowej (EPE) w organizacji. Ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od rodzaju, wielkości, lokalizacji i złożoności. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono poziomów efektów działalności środowiskowej. Wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być wykorzystane w celu wsparcia własnego podejścia organizacji do EPE uwzględniając jej zobowiązania do spełnienia wymagań prawnych i innych, zapobieganiu zanieczyszczaniu (środowiska) i ciągłego doskonalenia.
UWAGA Niniejsza Norma Międzynarodowa jest normą ogólną i nie zawiera wytycznych dotyczących metod wartościowania lub ważenia różnych rodzajów wpływów w różnych sektorach, dyscyplinach itd. W zależności od charakteru działań organizacji, często konieczne jest odniesienie się do innych źródeł w celu uzyskania dodatkowych informacji i wytycznych dotyczących specyficznych dla sektora zagadnień, różnej tematyki lub różnych dyscyplin naukowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14031:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne
Data publikacji 21-01-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14031:2013 [IDT], ISO 14031:2013 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14031:2002 - wersja polska
ICS 13.020.10