PN-EN ISO 13856-1:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk

Zakres

W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania oraz badań mat czułych na nacisk i podłóg czułych na nacisk, zwykle pobudzanych stopami, stosowanych jako urządzenia chroniące osoby przy maszynach niebezpiecznych. Określono minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie działania, oznakowania i dokumentacji.
Niniejszą część ISO 13856 stosuje się w odniesieniu do mat czułych na nacisk i podłóg czułych na nacisk, niezależnie od rodzaju wykorzystywanej energii (np. elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej lub mechanicznej), zaprojektowanych do wykrywania
— osób o masie większej niż 35 kg oraz
— osób o masie większej niż 20 kg (np. dzieci).
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do wykrywania osób o masie mniejszej niż 20 kg.
W normie nie określono następujących wielkości i informacji, zależnych od konkretnego zastosowania:
a) wymiarów lub konfiguracji obszaru skutecznej czułości maty (mat) lub podłogi (podłóg) czułej (czułych) na nacisk w odniesieniu do konkretnego zastosowania;
b) kiedy czułe na nacisk maty lub podłogi są odpowiednie w określonej sytuacji;
c) poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PL) dla elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS) innych niż wymagany poziom minimalny.
W niniejszej części ISO 13856 zawarto wskazania pomocne użytkownikom (tzn. producentom maszyn i/lub użytkownikom maszyn) w zapewnianiu właściwego rozmieszczenia wyposażenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13856-1:2013-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13856-1:2013 [IDT], ISO 13856-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1760-1+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110