PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

Zakres

Podano postanowienia dotyczące projektowania. Scharakteryzowano funkcje bezpieczeństwa. Podano wymagania dotyczące kategorii w zależności od odporności na defekty. Podano wymagania dotyczące walidacji, konserwacji, dokumentacji technicznej i informacji dla użytkownika. Podano zależność między poziomem działania (PL) a kategoriami. Podano definicje 37 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
Data publikacji 27-11-2008
Data wycofania 02-02-2016
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13849-1:2008 [IDT], ISO 13849-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13849-1:2006 - wersja angielska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska, PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009E