PN-EN ISO 13843:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy przeprowadzania charakterystyki metod mikrobiologicznych. W odniesieniu do niniejszego dokumentu, charakterystyka oznacza badanie parametrów, które mogą być zmierzone w celu opisania prawdopodobnego działania metody w określonych warunkach, które można opisać jako charakterystyki działania. Niniejszy dokument opisuje procedury, stosowane do określania charakterystyk działania, które mogą być stosowane do dalszego sprawdzania lub weryfikacji metody. Niniejszy dokument zwraca uwagę na selektywne metody ilościowe i ma zastosowanie do metod stosowanych do wszystkich rodzajów wód. W przypadku metod, które nie są oparte na liczeniu bezpośrednim pod mikroskopem, oznaczaniu liczby kolonii lub najbardziej prawdopodobnej liczby, należy starannie rozważyć zastosowanie procedur opisanych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13843:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych
Data publikacji 09-10-2017
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 13843:2017 [IDT], ISO 13843:2017 [IDT]
ICS 07.100.20