PN-EN ISO 13694:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania rozkładu gęstości mocy (energii) wiązki laserowej

Zakres

Niniejszy dokument określa metody wykonywania pomiaru rozkładu gęstości mocy (energii) wiązki laserowej, oraz definiuje parametry charakteryzujące właściwości przestrzennych funkcji rozkładu mocy (energii) lasera w danej płaszczyźnie. Metody opisane w niniejszym dokumencie są przeznaczone do zastosowania w badaniu i charakteryzacji wiązek laserów zarówno laserów o pracy ciągłej (cw), jak również laserów impulsowych stosowanych w optyce i przyrządach optycznych.W niniejszym dokumencie określono definicje terminów i symboli stosowane w odniesieniu do rozkładu gęstości mocy, jak również wymagania odnoszące się do jej pomiarów. W przypadku laserów impulsowych najczęściej mierzoną wielkością jest rozkład gęstości mocy w czasie (tzn. gęstość energii).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13694:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania rozkładu gęstości mocy (energii) wiązki laserowej
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 13694:2018 [IDT], ISO 13694:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13694:2016-04 - wersja angielska
ICS 31.260