PN-EN ISO 13606-5:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu

Zakres

Określono strukturę informacji wymaganą dla interoperacyjnego przesyłania danych między systemami i usługami, które wykorzystują albo dostarczają dane EHR. Niniejszy dokument nie ma na celu określenia wewnętrznej struktury lub konstrukcji baz danych tych systemów.
Podmiotem zapisu lub wyciągiem przesyłanego zapisu są dane indywidualnej osoby, a zakres przesyłania dotyczy przeważnie opieki medycznej takiej osoby.
Wykorzystanie dokumentacji zdrowotnej w innych celach, takich jak administracja, zarządzanie, badania i epidemiologia, które często wymagają agregacji indywidualnych zapisów, nie są przedmiotem niniejszego dokumentu, lecz dla tego typu wtórnych zastosowań ta część także może być przydatna.
W niniejszym dokumencie określono wymagany i zapewniany zestaw interfejsu:
— EHR_EXTRACT dla danego tematu opieki zdefiniowanego w ISO 13606-1;
— jeden lub więcej ARCHETYPE(s), jak określono w ISO 13606-2;
— EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT dla danego tematu opieki, jak określono w ISO 13606-4.
W niniejszym dokumencie określono zestaw interakcji, w celu zażądania każdego z tych artefaktów i dostarczenia danych wnioskodawcy lub odrzucenia żądania. Interfejs do sprawdzenia EHR lub populacji EHR, na przykład do rewizji lub badań klinicznych, wykraczał poza jego zakres, chociaż przewiduje się, że wybrane kryteria selekcji zostaną określone przy żądaniu EHR_EXTRACT który może również służyć do zapytania o populację.
Określono obliczeniowy punkt widzenia dla każdego interfejsu, bez określania lub ograniczania specjalnego podejścia projektowego do implementacji ich, jako wiadomości albo jako interfejsów usługowych.
W niniejszym dokumencie określono faktycznie dane właściwe jakie mają być przesłane w każdym interfejsie. Nie określono konkretnych informacji, które wymagają różnych protokołów transportowych, ani procedur bezpieczeństwa, ani uwierzytelniania, które mogą być uzgodnione pomiędzy przesyłającymi stronami lub wymagane przez różne jurysdykcje.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13606-5:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 13606-5:2019 [IDT], ISO 13606-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13606-5:2010 - wersja polska
ICS 35.240.80