PN-EN ISO 13606-2:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów

Zakres

Niniejszy dokument określa sposób przekazywania części lub całości elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) jednego lub większej liczby zidentyfikowanych podmiotów objętych opieką pomiędzy systemami EHR lub pomiędzy systemami EHR a scentralizowanym repozytorium danych EHR.
Można go również wykorzystać do komunikacji EHR między systemem lub repozytorium EHR a aplikacjami klinicznymi lub komponentami oprogramowania pośredniczącego (takimi jak komponenty wspomagające podejmowanie decyzji), które muszą mieć dostęp do danych EHR lub je dostarczać, lub jako reprezentację danych EHR w rozproszonym (połączonym) systemie rejestracji.
Dokument ten będzie głównie wykorzystywany do wspierania bezpośredniej opieki nad możliwymi do zidentyfikowania osobami lub do wspierania systemów monitorowania populacji, takich jak rejestry chorób i nadzór zdrowia publicznego. Wykorzystanie dokumentacji zdrowotnej w innych celach, takich jak nauczanie, audyt kliniczny, administracja i sprawozdawczość, zarządzanie usługami, badania i epidemiologia, które często wymagają anonimizacji lub agregacji indywidualnych zapisów, nie jest przedmiotem zainteresowania niniejszej serii norm, lecz dla tego typu wtórnych zastosowań może okazać się przydatna.
W niniejszym dokumencie określono model archetypu, użytego do reprezentacji podczas połączenia między repozytoriami i pomiędzy archetypami usług. Określono seryjne reprezentacje, które będą używane jako format wymiany danych dla przesyłania indywidualnych archetypów. Takie przesyłanie może być np. pomiędzy bibliotekami archetypów lub pomiędzy archetypem usługi a usługą walidacji lub trwałości EHR.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13606-2:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 13606-2:2019 [IDT], ISO 13606-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13606-2:2009 - wersja polska
ICS 35.240.80