PN-EN ISO 13606-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny

Zakres

W niniejszym dokumencie określono środki przesyłania części lub całości elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) jednego lub wielu określonych podmiotów opieki pomiędzy systemami EHR lub pomiędzy systemami EHR a centralnym repozytorium danych EHR.
Może być ona również stosowana do przesyłania danych pomiędzy systemem lub repozytorium EHR a aplikacjami klinicznymi lub komponentami pośredniczącymi (takimi jak komponenty wspomagania podejmowania decyzji), lub osobistymi aplikacjami i urządzeniami do ochrony zdrowia, które wymagają dostępu do danych EHR lub dostarczają takie dane, a także jako reprezentacja danych EHR w rozproszonym (stowarzyszonym) systemie rejestracji.
Niniejszy dokument będzie głównie wykorzystywany we wspieraniu bezpośredniej opieki świadczonej możliwym do zidentyfikowania osobom, samodzielnej opieki sprawowane przez same osoby, lub do wspomagania systemów monitorowania ludności, takich jak rejestry chorób i nadzór nad zdrowiem publicznym. Wykorzystanie dokumentacji zdrowotnej w innych celach, takich jak nauczanie, audyt kliniczny, administracja i sprawozdawczość, zarządzanie usługami, badania naukowe i epidemiologia, które często wymagają anonimizacji lub agregacji pojedynczych zapisów, nie są przedmiotem niniejszej części ISO 13606, lecz dla tego typu wtórnych zastosowań ta część także może być przydatna.
Niniejsza część 1 wieloczęściowej serii jest specyfikacją z informacyjnego punktu widzenia, jak określono w Open Distributed Processing – Reference model – Overview (ISO/IEC 10746-1). Niniejsza część nie ma na celu określenia wewnętrznej architektury lub struktury baz danych systemów EHR.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13606-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 13606-1:2019 [IDT], ISO 13606-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13606-1:2013-04 - wersja angielska
ICS 35.240.80