PN-EN ISO 13468-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje określenie całkowitej przepuszczalności światła w obszarze widzialnym widma dla płaskich, przezroczystych i zasadniczo bezbarwnych tworzyw sztucznych, przy użyciu fotometru jednowiązkowego z określonym, wg. normy CIE, źródłem światła i fotodetektorem. Niniejszy dokument nie może być stosowany do tworzyw sztucznych zawierających materiały fluorescencyjne.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do przezroczystych materiałów do formowania, folii i arkuszy o grubości nieprzekraczającej 10 mm.
UWAGA 1 Całkowitą przepuszczalność światła można również określić za pomocą spektrofotometru z dwiema wiązkami, jak w normie ISO 13468-2. Dokument ten zapewnia jednak proste, ale precyzyjne, praktyczne i szybkie określenie. Metoda ta jest odpowiednia nie tylko do celów analitycznych, ale również do kontroli jakości.
UWAGA 2 Do tworzyw sztucznych zasadniczo bezbarwnych zalicza się te, które są słabo zabarwione.
UWAGA 3 Próbki o grubości większej niż 10 mm mogą być mierzone pod warunkiem, że urządzenie jest w stanie pomieścić próbki, ale wyniki mogą nie być porównywalne z wynikami uzyskanymi z próbek o grubości mniejszej niż 10 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13468-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 13468-1:2019 [IDT], ISO 13468-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13468-1:2003 - wersja polska
ICS 83.080.01