PN-EN ISO 13297:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i montażu na małych statkach o długości kadłuba do 24 m niskonapięciowych układów elektrycznych prądu przemiennego, pracujących na napięcie znamionowe jednofazowe niższe niż 250 V. Dodatkowe informacje, które należy zamieścić w instrukcji dla właściciela, podano w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do poprzedniej edycji normy znowelizowano jedynie Załącznik ZA dotyczący powiązania normy z postanowieniami dyrektywy 2013/53/UE.
Numer normy PN-EN ISO 13297:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 13297:2018 [IDT], ISO 13297:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13297:2015-02 - wersja angielska
ICS 47.080