PN-EN ISO 13163:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego

Zakres

W ISO 13163 przedstawiono metodę wyznaczania stężenia aktywności ołowiu-210 (210Pb) w próbkach wszystkich rodzajów wód z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego (LSC). Dla wody surowej i pitnej zaleca się, aby próbka była odgazowana w celu zminimalizowania narastania aktywności 210Pb z radonu-222 (222Rn).
Stosując obecnie dostępne ciekłe liczniki scyntylacyjne przedstawiona metoda badania umożliwia pomiar stężenia aktywności 210Pb w zakresie poniżej 20 mBq⋅l-1 do 50 mBq⋅l-1.
Wartości te można osiągnąć przy czasie zliczania między 180 min a 720 min dla objętości próbki od 0,5 l do 1,5 l.
Wyższe stężenia aktywności 210Pb mogą być mierzone albo rozcieńczając próbkę albo stosując mniejsze próbki, lub oboma sposobami.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniej metody badania próbek wody poddanych badaniom.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13163:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 13163:2019 [IDT], ISO 13163:2013 [IDT]
ICS 17.240, 13.060.60