PN-EN ISO 13137:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych -- Wymagania i metody badania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera szczegółowe wymagania dotyczące charakterystyki sprawności pomp zasilanych prądem z baterii, stosowanych do osobistego pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy. Norma podaje również metody badania w celu wyznaczenia charakterystyki sprawności tego rodzaju pomp w określonych warunkach laboratoryjnych. Niniejsza norma ma zastosowanie do pomp zasilanych prądem z baterii, o nominalnym strumieniu objętości powyżej 10 ml/min, używanych w połączeniu z próbnikiem i medium pochłaniającym do pobierania próbek gazów, par, dymów, mgieł i włókien. Niniejsza norma ma zastosowanie przede wszystkim do pomp o regulowanym przepływie

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13137:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych -- Wymagania i metody badania
Data publikacji 18-02-2014
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 13137:2013 [IDT], ISO 13137:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1232:2002 - wersja polska, PN-EN 12919:2004 - wersja polska
ICS 13.040.30, 23.080