PN-EN ISO 13120:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)

Zakres

Głównym przeznaczeniem niniejszej normy jest tworzenie formalnych reprezentacji treści i hierarchicznej struktury systemów klasyfikacji opieki zdrowotnej w języku znaczników w celu bezpiecznej wymiany i dystrybucji danych i struktur pomiędzy organizacjami oraz różnymi pakietami oprogramowania. Zakres systemów klasyfikacji w opiece zdrowotnej obejmuje terminologie i jest ograniczony do tradycyjnych systemów papierowych (jak ICD-10) oraz systemów zbudowanych według podziału na kategorie i wzajemnych powiązań terminów (jak ICNP).(2) ClaML jest przeznaczony do reprezentacji systemów klasyfikacji opieki zdrowotnej, w których klasy mają definicje tekstowe, są uporządkowane hierarchicznie, mają nazwane poziomy hierarchii (takie jak “rozdział”, “sekcja”), ustalone kryteria włączania i wykluczania oraz kody. Nie jest zamierzone objęcie zakresem niniejszej normy jakiejkolwiek formalnej reprezentacji, ani w zakresie definicji ani zawartości, pojęć lub reguł tworzenia klasyfikacji. Systemy takie mogą w najlepszym wypadku być częściowo reprezentowane z wykorzystaniem ClaML i w związku z tym pozostają poza jej zakresem. Większość odesłań i przykładów w niniejszym dokumencie dotyczy ICD. Wynika to z faktu, że ICD jest najpopularniejszym systemem klasyfikacji w zakresie niniejszego dokumentu. Jako bardzo rozbudowany system klasyfikacji jest niewyczerpanym źródłem przykładów prawie każdego rodzaju. Jednak wszystkie te odesłania i przykłady, jeśli mają zastosowanie, reprezentują również inne systemy klasyfikacji, które są zazwyczaj mniej rozbudowane. W odrębnym dokumencie, dostępnym w formie elektronicznej (patrz 7.3), przedstawiono przegląd aktualnie znanych systemów klasyfikacji wykorzystujących język ClaML.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do:
a) przedstawiania składni normatywnej dotyczącej sposobu konstruowania systemu klasyfikacji medycznej;
b) definiowania rodzajów powiązań między elementami systemu klasyfikacji medycznej (kwestia ta pozostaje w gestii twórców systemów klasyfikacji medycznej);
c) zapewniania reprezentacji do bezpośredniego oglądania lub drukowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13120:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 13120:2019 [IDT], ISO 13120:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13120:2013-07 - wersja angielska
ICS 35.240.80