PN-EN ISO 12800:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Technologia paliwa jądrowego -- Wytyczne dotyczące pomiaru powierzchni właściwej proszków tlenku uranu metodą BET

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące określania powierzchni właściwej (gotowego fabrycznie) sproszkowanego dwutlenku uranu metodą objętościowego lub grawimetrycznego oznaczania ilości azotu zaadsorbowanego na proszku. Metoda może być również wykorzystana przy określaniu własności innych podobnych materiałów, np. proszków U3O8, UO2-PuO2 lub także innych ciał o podobnych własnościach powierzchni, np. granulek proszku lub tzw. pastylek zielonych, pod warunkiem, że są spełnione opisane w normie warunki. Uwzględniono również modyfikacje metody z użyciem innych gazów adsorpcyjnych.
Metoda ma zastosowanie, o ile oczekiwana wartość mieści się w przedziale od 1 m2/g do 10 m2/g.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12800:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technologia paliwa jądrowego -- Wytyczne dotyczące pomiaru powierzchni właściwej proszków tlenku uranu metodą BET
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 12800:2019 [IDT], ISO 12800:2017 [IDT]
ICS 27.120.30