PN-EN ISO 12215-5:2018-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12215-5:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych

Zakres

Niniejsza część ISO 12215 ma zastosowanie do określania ciśnień i naprężeń projektowych oraz do określania wymiarów elementów konstrukcyjnych, łącznie z wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi małych jednostek jednokadłubowych wykonywanych z laminatów, stopów aluminium lub stali, klejonego drewna lub innego materiału odpowiedniego do budowy łodzi o długości kadłuba LH, określanej zgodnie z ISO 8666, wynoszącej pomiędzy 2,5 m a 24 m. Ma ona zastosowanie tylko do łodzi w stanie nieuszkodzonym.
Norma ma zastosowanie tylko do jednostek o maksymalnej prędkości ≤ 50 węzłów w stanie mLDC.
W zasadzie ocena powinna obejmować wszystkie elementy jednostki, które są traktowane jako wodoszczelne lub strugoszczelne przy ocenie stateczności, wolnej burty i pływalności zgodnie z ISO 12217 i które są istotne dla bezpieczeństwa jednostki i znajdujących się na niej osób.
W celu określenia wszystkich wymiarów elementów konstrukcyjnych jednostki należy korzystać z niniejszej części ISO 12215 w połączeniu z Częścią 6 – w odniesieniu do szczegółów, z Częścią 7 – w odniesieniu do jednostek wielokadłubowych, z Częścią 8 – w odniesieniu do sterów i z Częścią 9 – w odniesieniu do wystających elementów podwodnej części kadłuba i mocowań takielunku.
Wymiary konstrukcyjne okien, iluminatorów burtowych, ich pokryw, włazów i drzwi powinny być zgodne z ISO 12216. Konstrukcja nośna tych elementów powinna być zgodna z niniejszą częścią ISO 12215.
UWAGA 1 Wymiary elementów konstrukcyjnych określone na podstawie niniejszej części ISO 12215 są przewidziane do stosowania przede wszystkim w odniesieniu do jednostek rekreacyjnych, łącznie z jednostkami rekreacyjnymi przeznaczonymi do czarteru i mogą one nie być odpowiednie dla wyczynowych jednostek regatowych.
UWAGA 2 Niniejsza część ISO 12215 opiera się na założeniu, że na wymiary elementów konstrukcyjnych mają wpływ wyłącznie obciążenia lokalne.
UWAGA 3 Wymagania niniejszej części ISO 12215 dotyczące wymiarów elementów konstrukcyjnych są traktowane jako odpowiadające minimalnym wymaganiom wytrzymałościowym dla jednostek motorowych i żaglowych, które są eksploatowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny przy uwzględnieniu panujących warunków.
Ciśnienia i naprężenia są zwykle wyrażane w paskalach, kilopaskalach lub megapaskalach. W celu lepszego rozumienia przez użytkowników niniejszej części ISO 12215 ciśnienia są wyrażane w kiloniutonach na metr kwadratowy (1 kN/m2 = 1 kPa), a naprężenia i moduły sprężystości są wyrażane w niutonach na milimetr kwadratowy (1 N/mm2 = 1 MPa).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 12215-5:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych
Data publikacji 29-11-2018
Data wycofania 08-08-2019
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12215-5:2018 [IDT], ISO 12215-5:2008 [IDT], ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 12215-5:2009 - wersja polska
ICS 47.020.10, 47.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12215-5:2019-08 - wersja angielska