PN-EN ISO 12183:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Technologia paliwa jądrowego -- Oznaczanie plutonu metodą kontrolowanej potencjalnej kulometrii

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę analityczną dla badania elektrochemicznego czystych roztworów azotanu plutonu o klasie materiału jądrowego, przy całkowitej niepewności nieprzekraczającej ± 0,2% przy poziomie ufności 0,95 dla pojedynczego oznaczenia (współczynnik rozszerzenia, K = 2) . Metoda jest odpowiednia dla roztworów wodnych zawierających ponad 0,5 g/l plutonu oraz próbek zawierających od 4 mg do 15 mg plutonu. Zastosowanie tej techniki do roztworów zawierających mniej niż 0,5 g/L i próbek zawierających mniej niż 4 mg plutonu wymaga eksperymentalnego wykazania, że spełnione są odpowiednie warunki jakości danych.
W przypadku niektórych zastosowań, przed pomiarem wymagane jest oczyszczenie próbek za pomocą wymieniacza anionowego w celu usunięcia interferujących substancji, jeśli występują w znaczących ilościach. Rozdział 10 zawiera omówienie zakłóceń oraz działań korygujących. Oczyszczanie jest również wskazane w sytuacjach, w których czystość badanej próbki jest nieznana lub gdy może się zmieniać w sposób nieprzewidywalny w procesie produkcji.
W Rozdziale 11 omówiono różne warianty stosowania metody i metodologii, oraz istotne problemy jakie występują w trakcie wyboru parametrów pomiaru, pozostając jednocześnie przy zamierzonym zakresie tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12183:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technologia paliwa jądrowego -- Oznaczanie plutonu metodą kontrolowanej potencjalnej kulometrii
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 12183:2019 [IDT], ISO 12183:2016 [IDT]
ICS 27.120.30