PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR), stosowaną do oceny właściwości smarnych olejów napędowych, w tym paliw, które mogą zawierać dodatki poprawiające smarność. Zdefiniowano dwie metody pomiaru średnicy śladu zużycia; metodę „A” – Aparat cyfrowy i metodę „B” – Obserwacja wzrokowa.

Niniejsza metoda badania ma zastosowanie do paliw używanych w silnikach o zapłonie samoczynnym.

UWAGA Nie jest wiadome, czy niniejsza metoda badania będzie prognozowała zachowanie się wszystkich zestawień dodatek/paliwo, łącznie z paliwami parafinowymi, dla których nie przeprowadzono żadnych dodatkowych badań korelacji. Niemniej jednak nie przedstawiono żadnych danych sugerujących, że takie paliwa nie są w zakresie normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 12156-1:2018 [IDT], ISO 12156-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja polska
ICS 75.160.20