PN-EN ISO 12010:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę ilościowego oznaczania sumy krótkołańcuchowych polichlorowanych n-alkanów, nazywanych również krótkołańcuchowymi polichlorowanymi parafinami (SCCP), w zakresie liczby atomów węgla od n-C10 do n-C13 włącznie, w których ułamek masowy (zawartość) chloru mieści się w zakresie od 50 % do 67 %. Metoda obejmuje około 6 000 z istniejących około 8 000 kongenerów. Metodę tę, w której stosuje się chromatografię gazową ze spektrometrią mas, z ujemną jonizacją wychwytu elektronów (GC-ECNI-MS), można stosować do oznaczania sumy SCCP w niefiltrowanych wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, wodach do spożycia i ściekach. W zależnosci od możliwości aparatury GC-ECNI-MS zakres stężeń oznaczanych metodą wynosi od 0,1 µg/l do 10 µg/l. W zależności od matrycy ściekowej, ustalono że najniższe oznaczalne stężenie wynosi >0,1 µg/l. Dane z badań międzylaboratoryjnych dotyczących tej metody podano w Załączniku I.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12010:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 12010:2019 [IDT], ISO 12010:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12010:2014-06 - wersja angielska
ICS 13.060.50