PN-EN ISO 12010:2014-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12010:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ilościowego oznaczania sumy krótkołańcuchowych polichlorowanych n-alkanów, nazywanych również krótkołańcuchowymi polichlorowanymi parafinami (SCCP), w zakresie liczby atomów węgla od n-C10 do n-C13 włącznie, w których ułamek masowy (zawartość) chloru mieści się w zakresie od 49 % do 67 %. Metoda obejmuje około 6 300 z istniejących około 8 000 kongenerów. Metodę tę, w której stosuje się chromatografię gazową ze spektrometria mas, z ujemną jonizacją wychwytu elektronów (GC-ECNI-MS), można stosować do oznaczania sumy SCCP w niefiltrowanych wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, wodach przeznaczonych do picia i ściekach. Metoda ta może być stosowana do próbek zawierających oznaczane związki w stężeniach od 0,1 µg/l do 10 µg/l. W zależności od matrycy ściekowej, ustalono że najniższe oznaczalne stężenie wynosi >0,1 µg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-10-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 12010:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)
Data publikacji 06-06-2014
Data wycofania 03-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 12010:2014 [IDT], ISO 12010:2012 [IDT]
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12010:2019-07 - wersja angielska