PN-EN ISO 11990:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności na promieniowanie laserowe trzonów rurek dotchawiczych i mankietów rurek dotchawiczych

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badania odporności na ciągłe promieniowanie laserowe (cw) trzonu rurki dotchawiczej, która została zaprojektowana, jako odporna na zapalenie od promieniowania laserowego . Metoda badania obejmuje także części mankietu, włączając w to również system inhalacyjny rurki dotchawiczej.
UWAGA 1 Interpretując te wyniki zwraca się uwagę użytkownika na fakt, że bezpośrednie zastosowanie wyników tej metody badania do sytuacji klinicznej nie zostało w pełni ustalone.
UWAGA 2 Uwagę użytkowników produktów badanych tą metodą zwraca się na to, że materiały będą wrażliwe na długość fali lasera, dla której przeprowadzono badanie, czyli długości fali, przy której ma on być używany. Jeśli podczas badania wykorzystywane są inne długości fali, należy jasno określić ustawienia mocy i rodzaje docierających modów lasera.
OSTRZEŻENIE – Opisana metoda może być związana z zastosowania niebezpiecznych materiałów i sprzętu, oraz wykonywaniem niebezpiecznych operacji. W niniejszym dokumencie znajdują się rady, w jaki sposób zminimalizować elementy ryzyka związane z zastosowaniem metody badawczej. Nie odnoszą się one jednak do wszystkich składowych elementów ryzyka. Do odpowiedzialności osób stosujących niniejszy dokument należy przestrzeganie odpowiednich praktyk z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie odpowiednich uregulowań stanowiących ograniczenia przed użyciem metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11990:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności na promieniowanie laserowe trzonów rurek dotchawiczych i mankietów rurek dotchawiczych
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11990:2018 [IDT], ISO 11990:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11990-2:2015-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 11990-1:2015-04 - wersja angielska
ICS 11.040.10, 31.260