PN-EN ISO 11806-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)

Zakres

W niniejszej części ISO 11806 określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy (zwanych dalej maszynami) wyposażonych w zintegrowany silnik spalinowy, jako jednostkę napędową, oraz mechaniczne przeniesienie napędu między źródłem napędu i przystawką tnącą. Opisano metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń powstających w wyniku użytkowania takich maszyn oraz rodzaj informacji na temat zasad bezpiecznej pracy, do podania których zobowiązany jest producent.
Niniejsza część ISO 11806 dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożenia i zdarzeń niebezpiecznych istotnych dla tych maszyn, zarówno gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, jak i w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta.
Niniejsza część ISO 11806 nie ma zastosowania do maszyn wyposażonych w metalowe przystawki tnące składające się z więcej niż jednego elementu, np. obracających się łańcuchów lub noży bijakowych.
UWAGA Wykaz zagrożeń znaczących patrz Załącznik C.
Niniejsza część ISO 11806 ma zastosowanie do przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy, wyprodukowanych po dacie jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11806-1:2012 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)
Data publikacji 24-02-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 11806-1:2011 [IDT], ISO 11806-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11806:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.50