PN-EN ISO 11681-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych

Zakres

W niniejszej części ISO 11681 podano wymagania bezpieczeństwa i środki do ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy przenośnych, ręcznych pilarek łańcuchowych z silnikiem spalinowym, przeznaczone do prac leśnych i obsługiwanych tylko przez jednego operatora, przez osoby praworęczne trzymanych za tylny uchwyt i leworęczne trzymanych za przedni uchwyt, obsługujący powinni przeczytać i zrozumieć wymagania bezpieczeństwa przewidziane w instrukcji i użyć odpowiednich indywidualnych środków ochrony osobistej (PPE). Określono metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wynikających z użytkowania tych urządzeń i informacje w sprawie bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, które mają zostać podane przez producenta. Niniejsza część ISO 11681 dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, niebezpieczne sytuacje i zdarzeń niebezpiecznych, z wyjątkiem odrzutu i równowagi dla maszyn o pojemność skokowej silnika ponad 80 cm3, a także gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i warunkach nadużycia, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta. Uwaga: wykaz znaczących zagrożeń patrz Załącznik A. Niniejsza część ISO 11681 nie ma zastosowania do pilarek łańcuchowych wyprodukowanych przed datą jej opublikowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11681-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 11681-1:2011 [IDT], ISO 11681-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11681-1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.80