PN-EN ISO 11348-3:2008/A1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez Vibrio fischeri (badanie na bakteriach luminescencyjnych) -- Część 3: Metoda z zastosowaniem liofilizowanych bakterii

Zakres

W ISO 11348 opisano 3 metody oznaczania hamowania luminescencji emitowanej przez bakterie morskie Vibrio fischeri (NRRL B-11177). W niniejszej części ISO 11348 opisano metodę z zastosowaniem liofilizowanych bakterii. Metoda ma zastosowanie do badania ścieków, wodnych ekstraktów i wyciągów, wody słodkiej (powierzchniowej lub podziemnej) lub wody słonej i słonawej, szczególnie do monitoringu zmian w inhibicji wobec bakterii, wody infiltracyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11348-3:2008/A1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez Vibrio fischeri (badanie na bakteriach luminescencyjnych) -- Część 3: Metoda z zastosowaniem liofilizowanych bakterii
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 11348-3:2008/A1:2018 [IDT], ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018 [IDT]
ICS 13.060.70