PN-EN ISO 11296-7:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi

Zakres

W niniejszym dokumencie, w połączeniu z ISO 11296-1, podano wymagania i metody badań rur, które są wytwarzane na miejscu ułożenia przez spiralne zwijanie i łączenie prefabrykowanych profilowanych pasów z tworzyw sztucznych, lub profilowanych pasów z tworzyw sztucznych i integralnego ( całościowego) zamykającego łącznika pasowego, i stosowanych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ma zastosowanie do rur spiralnie zwijanych o ustalonej lub zmiennej średnicy wykonanych z profilowanych pasków z tworzyw sztucznych, z ustalającymi elementami lub bez nich, instalowanych jedną z dwóch metod. Pierwsza z nich korzysta z dedykowanej maszyny do nawijania od czoła otwartego końca istniejącej rury tj. we włazach. Siły zwijające formują i jednocześnie umieszczają rurę w istniejącym rurociągu i dzięki pewnym technikom mogą zwiększać średnicę po lub w czasie układania. Druga metoda korzysta z dedykowanej maszyny zwijającej, która formuje rurę w trakcie przemieszczania się wzdłuż istniejącego rurociągu od włazu do włazu.
Ma zastosowanie do profilowanych pasków z tworzyw sztucznych, z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) z integralnym mechanizmem zamykającym lub z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z integralnymi połączeniami zgrzewanymi

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11296-7:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi
Data publikacji 04-03-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11296-7:2019 [IDT], ISO 11296-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11296-7:2013-06 - wersja angielska
ICS 23.040.20, 23.040.45, 23.040.99, 93.030