PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby

Zakres

W niniejszym dokumencie podano opis horyzontalnej metody do
- oznaczania liczby L. monocytogenes, oraz
- oznaczania liczby Listeria spp. (łącznie z L. monocytogenes)
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
- środków spożywczych i składników przeznaczonych do żywienia ludzi i zwierząt, oraz
- próbek środowiskowych pobranych w obszarach produkcji i obrotu żywnością
Istnieje możliwość, że niektóre dodatkowo opisane Listeria, mogą nie być wykrywane lub potwierdzone przy zastosowaniu niniejszej metody. [3],[6],[9],[11]

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 11290-2:2017 [IDT], ISO 11290-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007 - wersja polska
ICS 07.100.30