PN-EN ISO 11260:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania pojemności wymiennej kationowej (PWK), przy aktualnym pH gleby oraz sposób oznaczania zawartości wymiennego sodu, potasu, wapnia i magnezu w glebie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla wszystkich powietrznie suchych próbek gleby. Przy wstępnym przygotowywaniu próbek gleby można stosować ISO 11464.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11260:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 11260:2018 [IDT], ISO 11260:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.10