PN-EN ISO 11148-13:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ręcznych z napędem nieelektrycznym (dalej nazywanych "narzędziami do wbijania elementów złącznych") przeznaczonych do zainstalowania elementu złącznego (patrz Załącznik B), tworząc mechaniczne połączenie lub zamocowanie przedmiotów obrabianych, na przykład wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, materiałów o strukturze włóknistej (luźne lub zagęszczone), materiałów cementowych, metali i kombinacji tych materiałów. Narzędzia do wbijania elementów złącznych mogą być napędzane sprężonym powietrzem lub gazami palnymi (których zapłon może być inicjowany przez baterię lub akumulator), a energia jest przenoszona do elementu wbijanego przez element pośredni, który nie opuszcza urządzenia. Narzędzia te są przeznaczone do obsługi przez jednego operatora i podtrzymywania przez niego ręką lub rękoma, z podwieszeniem lub bez podwieszenia, np. stabilizator.

Niniejszy dokument stosuje się do narzędzi do wbijania elementów złącznych, w których energia jest przekazywana załadowanemu do narzędzia elementowi złącznemu w celu wbicia go w przedmiot obrabiany.

Niniejszego dokumentu nie stosuje się do narzędzi do wbijania elementów złącznych, w których energia do wbijania elementów złącznych pochodzi z odpalenia nabojów prochowych, systemów hydraulicznych lub z jakiegokolwiek źródła energii elektrycznej.

W niniejszym dokumencie nie uwzględniono wymagań specjalnych ani modyfikacji ręcznych narzędzi z napędem w celu zamontowania ich w uchwycie.

W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i niebezpieczne zdarzenia związane z narzędziami do wbijania elementów złącznych podczas stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem, a także w przypadkach użycia nieprawidłowego, które mogą być racjonalnie przewidziane przez producenta, z wyjątkiem użycia narzędzi z napędem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

UWAGA Wymagania dotyczące urządzeń nieelektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem podano w ISO 80079-36.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11148-13:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych
Data publikacji 01-03-2019
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 208, Napędów i Sterowań Pneumatycznych
Wprowadza EN ISO 11148-13:2018 [IDT], ISO 11148-13:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 792-13+A1:2008 - wersja angielska
ICS 25.140.10