PN-EN ISO 11146:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania parametrów wiązki laserowej -- Szerokości wiązki, kąt rozbieżności i współczynnik propagacji wiązki

Zakres

Podano nowe terminy i definicje dotyczące wiązki laserowej. Podano także równania dla wiązek kołowych i wyprowadzono równania dla wiązek niekołowych. Wyprowadzono również równania na momenty drugiego rzędu w osiowym układzie wiązki, kąt obrotu i eliptyczność. Opisano metody pomiaru szerokości wiązki, kątów rozbieżności i współczynników propagacji wiązek laserowych

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11146:2002 - wersja polska
Tytuł Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania parametrów wiązki laserowej -- Szerokości wiązki, kąt rozbieżności i współczynnik propagacji wiązki
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11146:1999 [IDT], ISO 11146:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11146:2002 - wersja angielska
ICS 31.260