PN-EN ISO 11145:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano podstawowe terminy, symbole i jednostki miar stosowane w dziedzinie techniki laserowej, w celu ujednolicenia terminologii i ustalenia zrozumiałych definicji oraz powtarzalnych badań parametrów wiązki laserowej i właściwości urządzeń laserowych. UWAGA Słownictwo hierarchiczne laserów ustalone w tym dokumencie różni się od podanego w IEC 60825-1. W ISO i IEC przedyskutowano tę różnicę i zgodzono się, że odzwierciedla ona różne cele, którym te normy służą. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w informacyjnym Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11145:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11145:2018 [IDT], ISO 11145:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11145:2016-06 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 01.040.31, 31.260