PN-EN ISO 11138-5:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 5: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do oceny działania procesów sterylizacji wykorzystujących niskotemperaturową parę wodną i formaldehyd jako czynnik sterylizujący.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące walidacji i kontroli procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem są podane w ISO 14937.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy mogą być określone w przepisach krajowych lub regionalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11138-5:2017-05 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 5: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11138-5:2017 [IDT], ISO 11138-5:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11138-5:2008 - wersja polska
ICS 11.080.01, 11.080.20