PN-EN ISO 11138-4:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 4: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do oceny działania procesów sterylizacji wykorzystujących suche gorące powietrze jako czynnik sterylizujący w zakresie temperatury od 120 °C do 180 °C.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące walidacji i kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem są podane w ISO 20857.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy mogą być określone w przepisach krajowych lub regionalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11138-4:2017-05 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 4: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11138-4:2017 [IDT], ISO 11138-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11138-4:2008 - wersja polska
ICS 11.080.20