PN-EN ISO 11138-2:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do zastosowania w ocenie działania sterylizatorów i procesów sterylizacji wykorzystujących gazowy tlenek etylenu jako czynnik sterylizujący, albo jako czysty gazowy tlenek etylenu, albo jako mieszaninę tego gazu z gazami rozcieńczającymi, w temperaturze sterylizacji w zakresie od 29 °C do 65 °C.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące walidacji i kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu określono w ISO 11135 i ISO 14937.
UWAGA 2 Krajowe i regionalne przepisy mogą zawierać wymagania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11138-2:2017-05 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11138-2:2017 [IDT], ISO 11138-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11138-2:2011 - wersja polska
ICS 11.080.20