PN-EN ISO 11126-5:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Wymagania dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 5: Żużel poniklowy

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania techniczne dotyczące żużla poniklowego jako ścierniwa, które jest stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Podano zakresy wielkości cząstek i wartości gęstości pozornej, twardość Mohsa, zawartość wilgoci, przewodność wodnego ekstraktu i zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
Wymagania techniczne ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do ścierniw dostarczanych jako „nowe”.
Nie dotyczą ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.
Metody badań dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11127.
UWAGA Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań dotyczących przygotowania konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11126-5:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Wymagania dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 5: Żużel poniklowy
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11126-5:2018 [IDT], ISO 11126-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11126-5:2002 - wersja polska
ICS 25.220.10