PN-EN ISO 11126-3:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11126-3:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Żużel pomiedziowy

Zakres

Określono wymagania dotyczące żużla pomiedziowego jako ścierniwa. Określono i podano zakresy wielkości ziaren i wartości gęstości właściwej, twardość Mohs'a, zawartość wilgoci, przewodność wodnego ekstraktu i zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11126-3:2000 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Żużel pomiedziowy
Data publikacji 22-12-2000
Data wycofania 30-10-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11126-3:1997 [IDT], ISO 11126-3:1993 [IDT]
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11126-3:2018-10 - wersja angielska