PN-EN ISO 11125-7:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 7: Oznaczanie zawartości wilgoci

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę badania dotyczącą oznaczania poziomu niezwiązanej wilgoci w metalowych ścierniwach do obróbki strumieniowo-ściernej. Metoda polega na pomiarze ubytku masy po ogrzaniu.
Jest ona jedną z wielu części ISO 11125, która dotyczy pobierania próbek i badania metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej.
Typy metalowych ścierniw i wymagania dotyczące każdego z nich są podane
w różnych częściach ISO 11124.
Serie norm ISO 11124 i ISO 11125 zostały opracowane jako spójny zestaw Norm Międzynarodowych dotyczących metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej. Informacje o wszystkich częściach obu serii podano
w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11125-7:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 7: Oznaczanie zawartości wilgoci
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11125-7:2018 [IDT], ISO 11125-7:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11125-7:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10