PN-EN ISO 11125-2:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 2: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę badania dotyczącą oznaczania rozkładu wielkości cząstek metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej, przez przesiewanie.
Jest ona jedną z wielu części ISO 11125, która dotyczy pobierania próbek i badania metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej.
Typy metalowych ścierniw i wymagania dotyczące każdego z nich są podane
w różnych częściach ISO 11124.
Serie norm ISO 11124 i ISO 11125 zostały opracowane jako spójny zestaw Norm Międzynarodowych dotyczących metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej. Informacje o wszystkich częściach obu serii podano
w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11125-2:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 2: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek
Data publikacji 19-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11125-2:2018 [IDT], ISO 11125-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11125-2:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10