PN-EN ISO 11125-1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę pobierania próbek metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej z dostarczonego ścierniwa oraz metodę podziału ścierniwa na próbki do badań, odpowiednie do wykonania badań metodami ustalonymi w innych częściach ISO 11125.
Jest ona jedną z wielu części ISO 11125, która dotyczy pobierania próbek
i badania metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej.
Typy metalowych ścierniw i wymagania dotyczące każdego z nich są podane
w różnych częściach ISO 11124.
Serie norm ISO 11124 i ISO 11125 zostały opracowane jako spójny zestaw Norm Międzynarodowych dotyczących metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej. Informacje o wszystkich częściach obu serii podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11125-1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Pobieranie próbek
Data publikacji 21-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11125-1:2018 [IDT], ISO 11125-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11125-1:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10