PN-EN ISO 11124-3:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -– Część 3: Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dla 14 granulacji kulistego śrutu z wysokowęglowego staliwa i 11 granulacji ostrokątnego śrutu z wysokowęglowego staliwa, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Ustalono wartości twardości i gęstości oraz wymagania dotyczące wad/struktury i składu chemicznego.
Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do ścierniw dostarczanych jako „nowe”.
Nie dotyczy ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.
Metody badań dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11125.
Kulisty oraz ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa są stosowane zarówno w oczyszczarkach strumieniowo-ściernych stacjonarnych, jak i przewoźnych. Są najczęściej stosowane tam, gdzie istnieje możliwość ich odzysku i ponownego wykorzystania.
UWAGA 1 Informacja dotycząca przybliżonych zależności między ścierniwami metalowymi z ISO 11124 a podanymi w powszechnie powoływanych normach krajowych jest podana w Załączniku A.
UWAGA 2 Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań związanych z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11124-3:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -– Część 3: Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11124-3:2018 [IDT], ISO 11124-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11124-3:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10