PN-EN ISO 11124-2:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 2: Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dla 12 granulacji ścierniw z żeliwa utwardzonego, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Ustalono zakresy wielkości ziaren ściernych, razem z odpowiadającymi im granulacjami. Ustalono wartości twardości i gęstości oraz wymagania dotyczące wad/struktury i składu chemicznego.

Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do ścierniw dostarczanych jako „nowe”.
Nie dotyczy ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.
Metody badań dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11125.

Ścierniwa z żeliwa utwardzonego są stosowane zarówno w oczyszczarkach strumieniowo-ściernych stacjonarnych, jak i przewoźnych. Są najczęściej stosowane tam, gdzie istnieje możliwość ich odzysku i ponownego wykorzystania.

Uwaga Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań związanych z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11124-2:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 2: Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego
Data publikacji 19-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11124-2:2018 [IDT], ISO 11124-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11124-2:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10