PN-EN ISO 11124-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano klasyfikację metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej, wykorzystywanych do przygotowania podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Ustalono właściwości wymagane do pełnego oznaczenia tych ścierniw.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie ścierniw „nowych” lub nie używanych. Nie dotyczy ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.
UWAGA Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań związanych z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11124-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja
Data publikacji 19-10-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11124-1:2018 [IDT], ISO 11124-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11124-1:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10